ne demek?

Rus mimarisinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Rusça"

Hecelenişi / Hecelemesi;

, -ci