patpat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kökü yumru biçimde şişkin, Doğu Anadolu'da yetişen bir bitki.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bitki bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Küçük yerleşim yerlerinde az miktarda yükleri taşımak amacıyla pancar sulama motoru kullanılarak yapılan taşıt.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
pat-pat