patlatabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Patlatma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Patlatmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
pat-la-ta-bil-mek