otuzluk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşı otuz civarında olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde otuz adet bulunan

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Otuz lira değerinde olan


Hecelenişi / Hecelemesi;
o-tuz-luk