oruç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tanrı'ya ibadet amacıyla yeme, içme vb. şeylerden belli bir süre kendini alıkoyma.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, din bilgisi"

kelimesinin kökeni; Farsça rūze

Örnek / Cümle; "Oruç, İslam'ın beş şartından biridir."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok sevilen veya istenen şeylerden uzak durma.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "ölüm orucu" "döngel orucu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
o-ruç