orsa alabanda ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gemiyi birdenbire rüzgârın üstüne çevirme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
or-sa a-la-ban-da