opalleşme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Saydam bir camın, özündeki kristallerin çökmesiyle opal renge girmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
o-pal-leş-me