olur şey veya iş değil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`olamaz veya gerçekleşmesi beklenmez` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
o-lur şey veya iş de-ğil