olumlu eylem ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Olumlu fiil. "(Bir işin, bir davranışın, bir oluşun olduğunu bildiren fiil, olumlu eylem)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

Örnek / Cümle; "Yapacak, Okuyacak, Söylemiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
o-lum-lu ey-lem