ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

sözü geçen her şey

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Er olsun subay olsun, harpte ölen her askerin müşterek sembolü meçhul askerdir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ol-sun ol-sun