nispet i'si ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Nispet eki. "(Sıfat yapmak üzere adlara getirilen ek)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
nis-pet i'si