muvaffakiyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başarı. "(Başarma işi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça muvaffaḳiyyet


Hecelenişi / Hecelemesi;
mu-vaf-fa-ki-yet