mirî kâtibi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlı Devleti'nde maliye ile halk arasında davalara bakan yargıç.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
mi-rî kâ-ti-bi