minorka ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genellikle siyah tüylü, balta veya gül ibikli yumurta tavuğu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"

kelimesinin kökeni; İngilizce minorca


Hecelenişi / Hecelemesi;
mi-nor-ka