meta ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mal, ticaret malı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça metāʿ

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sermaye. "(Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ekonomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
me-ta