mensup ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili, -den olan, -e bağlı "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça mensūb


Hecelenişi / Hecelemesi;
men-sup