ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyük ve saygıdeğer kimselere duyulan saygı

Tipi / Türü;

isim eskimiş

Kökeni;

"Arapça mehābet"

Hecelenişi / Hecelemesi;

me-ha-bet

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyüklük, ululuk, yücelik

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Dağlar ufkunda mehabet, ova ufkunda huzur."