manganez ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244 °C'de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element, mangan "(simgesi Mn)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca manganèse


Hecelenişi / Hecelemesi;
man-ga-nez