maden filizi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Maden cevheri. "(içindeki maden oranı işletilmeye elverişli miktarda olan filiz)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mineraloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ma-den fi-li-zi