lojistik hizmet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Savaşta veya barışta askerlik mesleğinin çok yönlü ihtiyaçlarını yerine getirme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
lo-jis-tik hiz-met