lojik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mantıkla ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca logique

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Mantıklı. "(Mantığa uygun, akla uygun)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Mantık. "(düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
lo-jik