ne demek?

Vatikan'ı yöneten yürütme ve yargılama organlarının bütünü

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"İngilizce curia"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kur-ya