kurtulabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurtulma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurtulma gücü bulunmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurtulma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
kur-tu-la-bil-mek