ne demek?

aşırı korku yüzünden aklını yitirmek, delirmek

Kullanımı;

"Yoksa çocuk, etrafını saran hayaletlerin dehşeti karşısında mutlaka korkudan çıldırırdı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kor-ku-dan çıl-dır-mak