ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alışılmış olan, üzerinde anlaşılan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kökeni;

"Fransızca conventionnel"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-van-si-yo-nel

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili

Tipi / Türü;