ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çabucak konmak

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Duvarların taşları birbiri üstüne harçsız filan, öyle kocaman kocaman konuluvermişlerdi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-nu-lu-ver-mek