ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuluvermek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-nu-lu-ver-me