ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuksever olma durumu; misafirperverlik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Evinde külfetsiz ve içten bir konukseverlikle de ben karşılaştım."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-nuk-se-ver-lik