ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuşuvermek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-nu-şu-ver-me