ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir dili ana dili olarak konuşan kimse

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"... ölen dillerin iletişim dili olmaktan çıktığı ve konuşur sayılarının yüzleri, binleri aşmadığı gerçeğini göz ardı eden dilseverler kendi dillerinin de öleceği varsayımından hareket ediyorlar."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-nu-şur