ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuşturtmak işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-nuş-turt-ma