ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuşturma ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

-i -leFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-nuş-tu-ra-bil-mek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuşturma becerisi bulunmak

Tipi / Türü;