ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuşmacı olma durumu; konuşuculuk, hatiplik, konferansçılık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-nuş-ma-cı-lık