ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuşlandırmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-nuş-lan-dır-ma