ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuşma ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

nesnesiz -leFiil

Kullanımı;

"Bürokrasinin haince kazıklarından birini yemiş olduğu hâlde böyle konuşabiliyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-nu-şa-bil-mek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuşma becerisi bulunmak

Tipi / Türü;