ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çeşitli melodileri birbirine uydurma sanatı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim müzik

Kökeni;

"Fransızca contre-point"

Kullanımı;

"Fakat armonilere esas olan malzemeyi ‘uygu’ denilen muayyen ses takımları teşkil ederken kontrpuanda malzeme bilakis münferit notalardır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kontr-pu-an