ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağaç malzemenin biçim değiştirmesini önlemek için körağacın iki yüzüne, elyaf yönleri körağaca çapraz veya 45 derece eğik, aynı kalınlıkta astar kaplama ve yüz kaplama yapıştırılarak elde edilen tabla

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca contre-table"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kont-ra-tab-la