ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

birine zıt gitmek

Tipi / Türü;

Hecelenişi / Hecelemesi;

kont-ra git-mek