kontak kapatmak veya kapamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir taşıtın çalışan motorunu durdurmak için kontak anahtarını çevirerek elektrik devresini kapamak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir olayı protesto etmek için sürücüler trafiğe çıkmamak, taşıtlarıyla trafiği engellemek veya bir süre bulunduğu yerde kalıp motoru durdurmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
kon-tak ka-pat-mak veya ka-pa-mak