ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konsolos olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

İlişkili birleşik kelimeler;

"başkonsolosluk"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-so-los-luk

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Konsolosun makamı veya görevi; şehbenderlik

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Bir konsolosluk demek bir millet temsilciliği demektir."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu işin görüldüğü daire; konsoloshane

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Bütün konsolosluklar orada ve önleri bahçeli şirin villalar içinde."