ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konservecinin yaptığı iş

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-ser-ve-ci-lik