ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca conservatoire"

Kullanımı;

"Lise onuncu sınıfta, o yıl konservatuvarı bitirmiş bir gençle tanışmıştım."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-ser-va-tu-var