ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► tutucu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca conservateur"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-ser-va-tör