ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

düşünceyi, duyguyu, gücü bir noktada toplamak, bir noktaya yoğunlaşmak

Tipi / Türü;

İlişkili Atasözleri/Deyimler;

"konsantre etmek"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-sant-re ol-mak