ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dikkatin sürekli olarak bir nesne veya konunun belirli bir yönü üzerinde toplanması; dikkat toplaşımı, yoğunlaşma

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ruh bilimi

Kökeni;

"Fransızca concentration"

Kullanımı;

"Ölçüsüzlük matematik eksikliğinden, laubalilik, dağınıklık, konsantrasyon yetersizliği hep bundan..."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-sant-ras-yon

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ortamda bulunan belirli bir maddenin kütle veya hacminin, içinde bulunduğu ortamın kütle veya hacmine oranı; derişim

Tipi / Türü;

kimya