ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► geçerli durum

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca conjoncture"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-jonk-tür

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Seçim konjonktürü böyle ülkelerde bazen pek duygusal, pek yüzeysel faktörlerle değişebilir."