ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Palmiyelerde olduğu gibi, üzerinde yaprak kalıntıları, izleri bulunan dalsız, budaksız gövde

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bitki bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-göv-de