ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

"Doğrulamak, geçerlemek, onaylamak" anlamlarındaki konfirme etmek birleşik fiilinde geçen bir söz

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kökeni;

"Fransızca confirmé"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-fir-me