ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hazır giyim eşyası yapan veya satan kimse

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Memurlar, öğrenciler, konfeksiyoncu kızlar, otobüslere binip uzak semtlere giderler."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-fek-si-yon-cu