ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konfederasyonla ilgili olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kökeni;

"Fransızca confédératif"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-fe-de-ra-tif